Poșta Veche Ştiri

Este oare bugetul civil ultima speranță pentru amenajarea pavilionului din Parcul Calea Orhei?!

Este oare bugetul civil ultima speranță pentru amenajarea pavilionului din Parcul Calea Orhei?!

Nu știm cît timp durează eliberarea actelor permisive pentru cei care construiesc în parcuri sau între blocuri. Știm însă că, pentru proiectul de amenajare a unui pavilion urban multifuncțional în parcul Calea Orhei așteptăm aceste acte deja de mai bine de un an… Și lucrurile stau încă pe loc. 

AO CADP a inițiat un proiect mai larg de reabilitare a parcului Calea Orhei, cu intenția de a pilota în parc un program de grădinărit urban încă în 2019 (vezi mai jos cronologia). 

Ca un prim pas în acest proces am propus amenajarea unui Pavilion Multifuncțional în zona de cîmpie deschisă din spatele stației Vasile Badiu.

Am elaborat schița, planul detaliat, devizul de cheltuieli, am făcut și trimis solicitările necesare începînd cu luna aprilie 2021 (mai jos găsiți atașată cronologia desfășurată). 

Cum modificările legislației cu privire la autorizarea lucrărilor de construcție afectează inițiativele de amenajare a spațiilor publice?

În legătură cu modificările legislative din 2020 cu privire la autorizarea lucrărilor de construcții, persoanele, inițiativele sau organizațiile care vor să propună proiecte de amenajare a spațiilor publice nu mai pot solicita autorizarea lucrărilor de construcție întrucît nu sunt proprietarii sau gestionarii de drept al terenurilor publice. 

Prin urmare, este nevoie să închei un acord de colaborare cu autoritatea publică care este proprietarul sau gestionarul terenului. Am trimis o solicitare în acest sens în luna aprilie 2021, însă întrucît autoritățile publice nu au reușit să elaboreze și să dezvolte un mecanism clar prin care să aplice noile modificări proiectelor de amenajare a spațiilor publice, tot procesul de identificare și delegare a unei  autorității publice cu care să încheiem acordul de colaborare a durat cîteva luni.

Am  reușit să semnăm un acord de colaborare cu Direcția Locativ Comunală și Amenajare abia  în luna septembrie 2021. Însă de atunci și pînă acum nu am avansat în procesul de obținere a documentației permisive în construcții (certificatul de urbanism și autorizația de construcții).

Inițial aveam speranța să reușim cu construcția pavilionului în vara anului 2021, ca oamenii să reușească să îl folosească cît e vremea frumoasă…Dar a trebuit să amînăm pentru că nu am obținut documentația permisivă în construcții. Ulterior ne-am gîndit că e bine dacă reușim să construim pavilionul toamna – nu e rău dacă locuitorii orașului îl foloseau din primăvară. Dar a trebuit să amînăm din același motiv: documentele se plimbă undeva într-un ritm al lor propriu…
Acum că e primăvară și nu am obținut încă aceste documente (certificatul de urbanism) ne gîndim că unica șansă de a duce la capăt acest proiect este de a co-opta primăria ca partener al proiectului, așa încît ea să nu fie un actor pe care să îl convingem că e nevoie de un asemenea pavilion, ci o instituție interesată direct în construcția acestuia. 

Din acest motiv înscriem proiectul la concursul de proiecte Bugetul Civil: sperăm că sprijinul locuitorilor orașului să fie un alt prieten al proiectului, un alt argument pentru Primărie și subdiviziunile ei.  

Cronologie I. Propunere de amenajare a Parcului Calea Orhei (2019-2021)

 • În februarie-martie 2019, Asociația Obștească ”Comunități Active pentru Democrație Participativă” a elaborat și a distribuit locuitorilor de la Poșta Veche un chestionar despre problemele și necesitățile cu care se confruntă cartierul. Chestionarul a adunat aproximativ 300 de răspunsuri de la locuitorii cartierului Poșta Veche. Rezultatele chestionarului au arătat că două dintre cele mai importante probleme sunt lipsa spațiilor verzi amenajate și lipsa spațiilor de divertisment. În baza răspunsurilor, CADP a propus cîteva recomandări de îmbunătățire a calității vieții din cartier în Strategia de Dezvoltare a Cartierului Poșta Veche. O soluție recomandată pentru ameliorarea problemelor sus menționate ține de reabilitarea parcului Calea Orhei și dezvoltarea unui proiect-pilot de grădinărit comunitar în parc. 
 • În perioada iulie-noiembrie 2019, CADP a elaborat o propunere de reabilitare a parcului Calea Orhei. Aceasta prevede amenajarea mai multor funcții precum teren de joacă pentru copii, pavilion multifuncțional, dar și amenajarea unei porțiuni sub formă de grădină comunitară. Propunerea de amenajare constă în crearea unui parc comestibil şi a unei grădini comunitare urbană.
 • În noiembrie 2019, CADP în colaborare cu inițiativa Seed it Forward au organizat o acțiune de plantare a unei livezi comunitare în parc, în zona de cîmpie deschisă din spatele stației Vasile Badiu.
 • În ianuarie 2020, CADP a elaborat un chestionar dedicat subiectului de reabilitare a parcului Calea Orhei și de amenajare a unei grădini comunitare. Rezultatele chestionarului sînt în favoarea reabilitării parcului și amenajării unei grădini comunitare: doar 4,5% din respondenți consideră starea actuală a parcului satisfăcătoare. Mai mult decît atît, 80% susțin plantarea pomilor fructiferi în parc, 64% susțin amenajarea unei grădini comunitare.
 • 3 februarie 2020 – am expediat o scrisoare către ÎM. Spații Verzi, Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare (DGLCA) și primarului general I. Ceban, am anexat propunerea de reabilitare a Parcului Calea Orhei și am solicitat încheierea unui acord de parteneriat care ar constitui un cadru de colaborare și implementare a proiectului de reabilitare a parcului. Deasemenea am solicitat, includerea proiectului de reabilitare a Parcului Calea Orhei în strategia de revitalizare a spațiilor verzi și identificarea resurselor pentru implementarea acestuia. N-am primit niciun răspuns. 
 • 12 octombrie 2020 – am organizat o discuție publică despre reabilitarea parcului Calea Orhei cu reprezentanții DGLCA, a Preturii Rîșcani și a Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (DGAURF). 
 • 16 octombrie 2020 – am expediat o solicitare către vice-primarul Victor Chironda și am solicitat includerea unor lucrări de reabilitare a parcului Calea Orhei (iluminat, căi de acces, coșuri de gunoi și bănci) în bugetul municipal din 2021. 
 • 19 octombrie 2020 – am participat la o ședință convocată de vice-primarul Victor Chironda cu reprezentanții Preturii Rîșcani, Spații Verzi și Direcția Locativ Comunală. În cadrul ședinței am prezentat propunerea de reabilitare a parcului Calea Orhei și am convenit asupra unui cadru general de parteneriat.
 • 10 februarie 2021 – am revenit cu o solicitare de informații despre faptul dacă au fost alocate resurse financiare pentru parcul Calea Orhei. N-am primit niciun răspuns

Cronologie II. Proiectul de construcție a unui pavilion multifuncțional în Parcul Calea Orhei (2021-2022)

 • martie-aprilie 2021 – am elaborat împreună cu Andrei Vatamaniuc schița de proiect a pavilionului
 • 14 aprilie 2021 –  am expediat o scrisoare către vice-primarul, Victor Chironda, prin care solicitam sprijin pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construcție pentru pavilionul din Parcul Calea Orhei. 
 • mai-iunie 2021 am elaborat și am diseminat un chestionar pentru a consulta părerea locuitorilor de la Poșta Veche cu privire la schița pavilionului. Majoritatea absolută a respondenților au agreat propunerea noastră de reabilitare a parcului și construcția pavilionului multifuncțional ca parte a acestui proces.
 • 4 mai 2021 – Direcția Generală Locativ Comunală a fost delegată ”neofical” drept instituția responsabilă de coordonarea acțiunilor de amenajare a Parcului Calea Orhei.  
 • 19 mai 2021 – audiență cu Vasile Efros la Direcția Generală Locativ Comunală. Am discutat despre posibilitatea încheierii unui acord de parteneriat pentru obținerea documentației de proiect și amenajarea pavilionului. 
 • 19 mai 2021 –  am expediat o scrisoare către primarul Ion Ceban în care solicitam sprijinul pentru obținerea certificatului de urbanism și autorizației de construcție a pavilionului. 
 • 19 mai 2021 – am primit răspuns la scrisoarea din 14 aprilie 2021. Scrisoarea a fost redirecționată către Direcția Generală Locativ Comunală, prin urmare am primit răspuns de la DGLC. În scrisoare, DGLC solicita o întîlnire pe data de 24 mai 2021, la fața locului, adică în parcul Calea Orhei pentru a examina posibilitatea de amenajare a pavilionului. 
 • 24 mai 2021 – am participat la întîlnirea din parc cu domnul Efros, reprezentant al Direcției Generale Locativ Comunale. Rezoluția întîlnirii a fost că deși Direcția Generală Locativ Comunală este deschisă pentru a încheia acordul de parteneriat, Direcția are nevoie de o rezoluție ”oficială” a primăriei prin care primăria desemnează DGLC în calitate de responsabilă de implementarea proiectului. 
 • 26 mai 2021 – revenim cu un email către domnul Efros. Solicităm un model de acord de parteneriat pe care să-l completăm cu responsabilitățile părților. 
 • 4 iunie 2021 – primim răspuns la scrisoarea expediată primarului pe 19 mai. Scrisoarea a fost redirecționată către Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare.  În scrisoare, Direcția ne informa că primarul emite certificatul de urbanism în baza cererii proprietarilor, în care se indică locul intervenției. Prin urmare, Direcția solicita planul de încadrare a construcției și ne informa că pentru a semna un acord de parteneriat trebuie să expediem o descriere mai amplă a proiectului. 
 • 18 iunie 2021 – DGLC trimite o scrisoare de informare către DGAURF, în care precizează că la întîlnirea de pe 24 mai s-a convenit colaborarea dintre CADP și DGLC pentru amenajarea pavilionului. În plus, DGLC informa că lucrează asupra unui acord de colaborare în acest sens și că în curînd va expedia cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism. 
 • 7 iulie 2021 – am expediat răspuns scrisorii DGAURF din data de 4 iunie 2021. În copie am transmis scrisoarea primarului I. Ceban și DGLCA. În scrisoare am transmis descrierea detaliată a proiectului și schița de amplasare a pavilionului la scara de 1:500 și 1:5000. Solicitam încă o dată încheierea unui acord de parteneriat fie cu DGAURF fie cu 
 • 19 iulie 2021 – primim o scrisoare de la DGAURF în care suntem informați că DGLCA este în proces de elaborare a unui acord interinstituțional pentru amenajarea pavilionului. 
 • 29 iulie 2021 – DGLCA scrie că acordă suportul la întocmirea unui acord de colaborare bilateral și depunerea cererii pentru eliberarea certificatului de urbanism. 
 • august 2021 – am negociat și am agreat cu DGLCA conținutul acordului de colaborare. 
 • 6 august 2021 – în legătură cu scrisoarea pe care am expediat-o pe 19 iulie primim răspuns de la Pretura Rîșcani în care pretura scrie că susține proiectul de reabilitare a parcului Calea Orhei și proiectul de amenajare a pavilionului. 
 • 2 septembrie 2021 – am semnat acordul de colaborare cu DGLCA. 
 • 3 septembrie 2021 – în baza acordului de colaborare, DGLCA expediază către DGAURF cererea privind eliberare certificatului de urbanism pentru pavilion. 
 • 9 septembrie 2021 – DGAURF solicită de la Agenția de Mediu și de la Centrul de Sănătate Publică avizul privind posibilitatea amenajării pavilionului în Parcul Calea Orhei. 
 • 21 septembrie 2021 – Agenția de Mediu expediază o scrisoare către DGAURF în care informează că pentru obținerea avizului e necesară completarea cererii de evaluare a impactului asupra mediului, în care trebuia să justificăm necesitatea proiectului, să descriem activitățile preconizate, să descriem particularitățile geografice ale sitului, să indicăm politicile de zonare ale locației, să estimăm capacitatea de restabilire a resurselor naturale din zonă, să estimăm capacitatea de absorbție a mediului natural, să descriem componentele de mediu potențial afectate etc. 
 • 24 septembrie 2021 – Centrul de Sănătate Publică expediază o scrisoare către DGAURF în care informează că pentru a obține avizul e nevoie să prezentăm schema de amplasare în teritoriu a pavilionului la scara 1:2000 avizată de arhitectul municipiului (suplimentar schemelor de amplasare în teritoriu la scara 1:500 și 1:5000 pe care le-a solicitat DGAURF în luna iunie). În plus, Centrul de Sănătate Publica solicita informații cu privire la activitățile preconizate în cadrul pavilionului, construcțiile învecinate și destinația lor, propunerile privind organizarea căilor de acces, alimentarea cu apă, energie termică, colectarea și evacuarea deșeurilor! 

Ps. CSP solicita planul de conectare la apă și energie termică pentru un pavilion!

 • 12 noiembrie 2021 – în baza răspunsurilor primite de la Agenția de Mediu și de la Centrul de Sănătate Publică, DGAURF expediază o scrisoare către DGLCA și informează că Direcția poate elibera certificatul de urbanism doar după obținerea avizelor de la aceste instituții. 
 • 22 noiembrie 2021 – revenim cu un mesaj către DGLCA în care întrebam despre etapa la care se află cu obținerea certificatului de urbanism. 
 • 23 noiembrie 2021 – DGLCA ne remite corespondența dintre DGAURF și Centrul de Sănătate Publică și Agenția de Mediu. Totodată DGLCA ne roagă să pregătim documentele solicitate pentru obținerea avizelor, iar Direcția ulterior va expedia demersurile către aceste instituții. 
 • 8 decembrie 2021 – expediem către DCLCA cererea solicitată de către Agenția de Mediu și obținem de la Andrei Vatamaniuc schema de amplasare în teritoriu la scara de 1:2000. 
 • 9 decembrie 2021 – mergem la DGAURF cu schema de amplasare în teritoriu pentru a fi avizată de arhitecta-șefă. La direcția ni s-a comunicat că, de cînd e pandemia la Direcție poți avea acces doar cu programare prealabilă. Încercăm să sunăm la Direcție să ne programăm și nu răspunde nimeni. 
 • 14 decembrie 2021 – contactăm DGAURF prin email și le zicem că de cîteva zile nu răspunde nimeni la telefonul din anticameră și-i întrebăm cum ne putem programa la arhitecta-șefă pentru a aviza schema de amplasare în teritoriu. Aflăm că trebuie să depunem schema împreună cu cererea de avizare la ghișeul unic. 
 • 22 decembrie 2021 – primim răspuns de la DGAURF în care ne informează că arhitecta șefă nu poate aviza schema de amplasare în teritoriu înainte de obținerea avizelor pentru că asta ar echivala cu certificatul de urbanism.
 • 22 decembrie 2021 – am expediat răspuns pe email către DGAURF în care am anexat scrisoarea de la Centrul de Sănătate Publică, în care expres este indicată condiția că pentru obținerea avizului de la Centrul de Sănătate Publică e nevoie să prezentăm schema de amplasare în teritoriu avizată de arhitecta șefă. 
 • 10 ianuarie 2022 – am ridicat schema de amplasare avizată de la DGAURF.
 • 11 ianuarie 2022 – am dus schema de amplasare avizată la DGLCA.
 • 7 februarie 2022 – DGLCA a expediat documentele solicitate către Centrul de Sănătate Publică și Agenția de Mediu.

Proiectul de amenajare a pavilionului în Parcul Calea Orhei a fost elaborat în cadrul proiectului ”Dreptul la oraș”  cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova.

 

About the author

Lilia Nenescu

Lilia Nenescu a studiat antropologia la Universitatea de Stat din Moldova. Între 2015-2017 lucrează la Asociația Tinerilor Artiști „Oberliht”. Din 2017 coordonează proiectul „Comunități active pentru democrație participativă în oraș” și este membră PLATZFORMA.MD. Actualmente face studii de masterat în dreptul muncii la Universitatea de Stat din Moldova.

1 Comment

Leave a Comment