Parcul Calea Orhei Poșta Veche Ştiri

Ce cred locuitorii despre amenajarea unui Pavilion Multifuncțional în Parcul Calea Orhei?

În lunile mai-iulie, Asociația Comunități Active a desfășurat un proces de popularizare a inițiativei noastre de reabilitare a Parcului Calea Orhei. Mai concret, în cadrul acestui proces am propus publicului, spre examinare și comentarii, conceptul unui pavilion multifuncțional pe care intenționăm să îl amenajăm în acest parc, în spațiul din vecinătatea  Școlii Republicane de Hipism și Pentatlon Modern. 

Împreună cu arhitectul Andrei Vatamaniuc am elaborat o schiță grafică a proiectului și am prezentat-o publicului sub forma unui chestionar

Chestionarul conținea întrebări despre propunerea de pavilion, invita locuitorii orașului să își expună părerea față de aspectul vizual al pavilionului, față de funcțiunile acestuia. În plus, chestionarul invita locuitorii orașului să propună funcționalități și dotări suplimentare Pavilionului dar și să își exprime intenția și disponibilitatea de a participa în proiectul de amenajare a pavilionului. 

Chestionarul a fost publicat pe pagina de internet a asociației și a fost promovat și pe rețele de socializare. 

Ne-am bucurat să vedem că chestionarul a trezit un interes viu din partea cetățenilor activi ai orașului. Cele peste 100 răspunsuri recepționate constituie o dovadă elocventă. 

În mare parte, majoritatea absolută a răspunsurilor au agreat propunerea noastră de reabilitare a parcului și construcția pavilionului multifuncțional ca parte a acestui proces. 

Peste 80 % din respondenți consideră că propunerea de pavilion este bună, iar aspectul ei vizual este satisfăcător și excelent. 

O parte din respondenți au oferit și puncte de vedere critice asupra unor aspecte suplimentare. Vom prezenta cîteva din ele, însoțite de comentariile echipei de proiect. 

”În forma sa deschisă, pavilionul nu este adaptat pentru condiții meteo nefavorabile – ploaie, vînt etc.”

La etapa actuală pavilionul este o structură ușoară, temporară și deschisă, construită din materiale naturale, în speță lemn, care se încadreze în peisajul parcului și nu alterează integritatea acestuia. 

Totodată, pilonii de suport ai pavilionului au fost gîndiți pentru a putea fi utilizați ca puncte de fixare pentru un acoperiș pliabil și detașabil (pînză, stofă etc). Pavilionul nu este gîndit să funcționeze ca un foișor clasic, care de obicei este acoperit, are dimensiuni mici și oferă mai multă intimitate. Pavilionul va funcționa ca o platformă deschisă, un fel de agoră, dotată cu scaune și mobilier de bază care va încuraja socializarea și va putea servi drept spațiu de găzduire a unor evenimente fie ele familiale, comunitare sau culturale.

 ”Construcția din lemn este fragilă și ar putea fi vandalizată

Tema vandalizării mobilierului urban public este una prezentă în discuțiile despre oraș. Deși vandalizarea este o posibilitate reală, la etapa actuală, echipa de proiect înclină totuși să nu o ”combată” prin instalarea camerelor de supraveghere video sau prin alte măsuri punitive. 

Avem încredere că angajarea comunității de locuitori din jurul parcului în amenajarea pavilionului, va crea un sentiment de apartenență și grijă față de acest loc, care va descuraja eventuale acțiuni de vandalizare. 

Credem că dorința de a crea un oraș mai bun și locuri publice mai confortabile pentru locuitori trebuie să prevaleze asupra fricii de vandalizare.

Spațiul pavilionului este cam restrîns.” 

Pavilionul are dimensiuni generoase – aproximativ 80 mp. Este un obiect de mobilier urban încăpător și larg – potrivit atît pentru organizarea unor mici evenimente dar și pentru relaxare și recreere. Forma ovală și dimensiunile cuprinzătoare ale pavilionului permit aflarea simultană a mai multor persoane și grupuri de persoane în interior. 

   ”E necesară supravegherea video”.

Nu credem că supravegherea video este remediul pentru toate. De asemenea, credem că instalarea camerelor de supraveghere video în spațiile publice intimidează și afectează confortul nostru. Supravegherea e un baston cu două capete. Sîntem înclinați să credem că aspectele negative ale acesteia prevalează asupra beneficiilor. 

Dorim ca pavilionul (și spațiile publice din oraș în general) să ofere locuitorilor acestuia și o doză necesară de intimitate, și confortul că nu sînt urmăriți peste tot. 

În plus, la nivel de oraș nu există reglementări clare în privința unor aspecte principiale precum: cine și cum colectează datele, unde și în ce condiții sînt stocate acestea, cine le poate accesa și distribui, care sînt garanțiile că informația sensibilă despre cetățeni nu va ajunge în mîini nepotrivite etc. 

Trebuie gîndită și amenajarea spațiilor adiacente cu WC, coș de gunoi, iluminat, căi de acces etc

Amenajarea acestui pavilion este doar un prim pas în procesul de reabilitare a Parcului și a dotării acestuia cu funcții specifice unui parc. Elemente precum WC, căi de acces, iluminat nocturn, spații de joacă, dar și o grădină comunitară – sînt prevăzute în planul mai larg de amenajare a Parcului Calea Orhei, care este în proces de elaborare la Asociație. 

Totuși deja la această etapă am solicitat autorităților publice locale amenajarea unor elemente esențiale de infrastructură urbană – reparația căilor de acces, instalarea coșurilor de gunoi, iluminarea etc.

”Instalarea unei biblioteci stradale”

Vom încorpora un raft în structura pavilionului care va funcționa ca o mică bibliotecă publică, după principiul ”schimb de cărți” (oaspeții pot aduce sau lua liber cărți). 

”Accesibilizarea spațiului prin crearea cîtorva intrări și ieșiri”

Vom ține cont de această sugestie și vom adăuga încă o intrare-ieșire în pavilion. 

Fără pază pavilionul va servi narcomanilor și boschetarilor.

Dependența de droguri e o problemă la nivelul întregului oraș și ea trebuie înțeleasă și abordată altfel decît prin segregarea și excluderea persoanelor care au nevoie de ajutor specializat. Credem că unii oameni ajung să dezvolte comportamente adictive inclusiv din lipsă de comunicare, de prieteni și de sprijin. În acest sens, spațiile publice amenajate care oferă posibilități de socializare contribuie indirect la crearea unor condiții ce fac comportamentele adictive mai puțin probabile. 

În privința persoanelor fără adăpost, credem că ascunderea problemei (prin acțiuni ce descurajează prezența publică a persoanelor fără adăpost) nu este o soluție. La fel ca problema dependenței aceasta este o problemă sistemică și trebuie abordată sistemic. Spațiile publice sunt publice. Asta înseamnă că fiecare persoană are acces la aceste spații, iar într-o țară democratică accesul nu poate fi îngrădit nejustificat pe criterii de aparteneță la un grup social sau altul. 

”La Poşta Veche există riscul mărit că va fi deteriorat”

E adevărat, cartierul are cîteva probleme structurale majore – lipsa unor spații publice amenajate, infrastructură socială, culturală și de recreere insuficientă, conexiune proastă cu celelalte cartiere ale orașului.
Aceste probleme au fost evidențiate în Strategia de Dezvoltare a cartierului Poșta Veche, elaborată de Asociație. Strategia a fost prezentată și autorităților municipale. 

Efortul de a amenaja pavilionul în Parcul Calea Orhei dar și planurile de reabilitate a întregului parc, întreprinse de asociație, fac și ele parte din această strategie.  

Percepția negativă a cartierului Poșta Veche poate fi schimbată prin acțiuni concrete și implicare. Experiența noastră de cîțiva ani de lucru în acest cartier ne arată că stereotipurile legate de Poșta Veche sînt nefondate. Asociația a amenajat anterior, tot la Poșta Veche, în curtea blocurilor Socoleni 9 și Socoleni 11, un foișor comunitar. Construit cu participarea activă a locuitorilor din zonă, acest foișor este încă pe loc, este încă utilizat de comunitate și este într-o stare excelentă. 

”Una dintre problemele principale ale parcului (88 ha) constituie lipsa unor prevederi legale concrete care să protejeze zona de construcții”

Parcul Calea Orhei are statutul de pădure-parc, în sensul Legii Nr. 591 din 23.09.1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale. Conform art. 2 al acestei legi, ”pădurea-parc este un spaţiu verde, rezultat din amenajarea pentru odihnă şi agrement a masivelor forestiere existente în raza de folosinţă a spaţiului urban, care cuprinde adăposturi pentru vizitatori, terenuri de camping, terenuri de sport, amenajări nautice etc”. Altfel spus, legea nu prevede posibilitatea unor construcții pe teritoriul parcului pădure cu alte funcții decît cele compatibile cu statutul acestei zone. 

În fapt, inițiativa de reabilitare a parcului demarată de Asociația Comunități Active are drept scop, pe de o parte, crearea unui spațiu public accesibil și amenajat pentru locuitorii de la Poșta Veche, iar pe de altă parte de a proteja în acest fel parcul de interesele private. 

”Gunoiul și lipsa unor planuri regulate de curățire de către Spații Verzi a întregului parc-pădure”

Absența unor coșuri de gunoi sau altă infrastructură de colectare a deșeurilor este o problemă serioasă pentru asigurarea și menținerea salubrității în orice spațiu public, inclusiv în Parcul Calea Orhei, unde aceasta lipsește cu desăvîrșire. Parcul se umple de tot felul de deșeuri mai ales în sezonul estival, cănd e folosit ca loc de picnicuri de locatarii din jur. 

Asociația a solicitat în repetate rînduri administrației publice locale (primăriei, preturii Rîșcani) insstalarea punctelor de colectare a deșeurilor, atît în perimetrul teritoriului viitorului pavilion, cît și pe teritoriul întregului parc. 

Urmează să solicităm în toamnă de la Spații Verzi organizarea unei salubrizări generale a parcului și includerea acestui spațiu în salubrizările regulate. 


Acest material a fost realizat în cadrul proiectului ”Biroul de organizare Comunitară”, cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova.
Opiniile exprimate în cadrul acestui material țin de responsabilitatea CADP și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației.

About the author

AO CADP

Leave a Comment