Despre Poșta Veche

Activitatea de organizare comunitară la Poșta Veche prevede consolidarea a 2-3 comunități locale în cartierul Poșta Veche și abilitarea unor lideri comunitari locali, organizarea unor ședințe de moderare urbană care vor aduce împreună locuitorii cartierelor din Poșta Veche, liderii comunitari, antreprenorii, autoritățile publice în vederea stimulării dialogului despre posibilele soluții ale problemelor locale, precum și elaborarea împreună cu locuitorii din cartier a unei strategii de dezvoltare a Poștei Vechi.

Alegerea cartierului Poșta Veche ca ”șantier experimental” e argumentată din cîteva motive, cel principal fiind că Poșta Veche este probabil cel mai defavorizat cartier al mun. Chișinău:
– zona dispune de o singură linie de troleibuz (nr. 25), care acoperă foarte parțial zona.
– zona nu are nici un parc amenajat
– zona se bucură de o faimă foarte tristă în oraș ca fiind periculoasă, populată cu elemente sociale indezirabile
– cartierul Poșta Veche este neglijat de autoritățile sectorului Rîșcani în detrimentul altor părți ale sectorului, mai centrale
– zone are doar 3 licee (L.T. George Călinescu, L.T. M. Lomonosov, L.T. Alexandru Ioan Cuza).

La modul general alegerea acestui cartier vine să aducă o critică politicilor urbane la nivelul municipiului Chișinău. O mare parte a politicilor urbane se concentrează asupra centrului oraşului. Această atenție acordată centrului este pînă la un punct firească – centrul orașului, fie el politic, cultural sau economic, reprezintă nodul de putere care stimulează, formează și modelează schimbările urbane. Politicile urbane își au de obicei originea în aceste centre. Specificul funcționării administrației publice locale din Chișinău constă în centralizarea puterii decizionale la Primăria orașului. Preturile de sector și subdiviziunile municipale au competențe reduse, sînt lipsite de autonomie decizională reală și din acest motiv cartierele rezidențiale nu-și pot forma propriile strategii și planuri de dezvoltare urbană.
În pofida faptului că în microraioane (zonele cu blocuri) și în suburbii locuiește majoritatea populației orașului Chișinău, periferiile urbane rămîn în afara atenției și intervenției jucînd un rol subaltern – fie de exemple ale unor transformări inițiate de la centru, fie de zone în care e nevoie de intervenții transformatoare. Acest lucru se datorează și faptului că zonele cu blocuri sînt proiectate să fie spații monofuncționale (cartiere rezidențiale) cu infrastructură publică ajustată unui set redus de nevoi (grădinițe, școli, piețe, spații verzi, terenuri de sport și unele spații culturale), precum și spații publice prost echipate.
În consecință, particularitățile lor, modurile de convivialitate și comunitate care se dezvoltă în aceste zone rămîn studiate insuficient.

Activitatea de organizare comunitară la Poșta Veche face parte din proiectul ”Biroul de Organizare Comunitară”, implementat de către Comunități Active pentru Democrație Participativă și finanțat de către Fundația Soros Moldova, în cadrul proiectului ”Buna Guvernare”