BOC Dialogul cu APL Ştiri

Discuție: Cum poate statul susține societatea civilă?

A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă (CADP) invită organizațiile societății civile la discuția publică  ”Cum poate statul susține societatea civilă?”care va avea loc pe data de 18 decembrie 2019, cu începere de la ora 15:00 până la 17:00, la primul etaj al clădirii Guvernului Republicii Moldova (intrarea dinspre str. Bănulescu Bodoni).

Scopul discuției este de a înainta cîteva propuneri de politici publice în privința sprijinului autorităților statului pentru consolidarea și dezvoltarea sectorului asociativ (ONG-uri și inițiative civice).

În cadrul mai multor discuții pe care reprezentanții societății civile le-au purtat cu autoritățile, a fost vocalizată problema cu privire la diverse dificultăți cu care se confruntă asociațiile obștești și grupurile de cetățeni activi din oraș.

Printre acestea sînt:

–      Lipsa spațiilor de oficiu (valabil mai ales pentru organizațiile nou create). La moment în mediu circa 20% din cheltuielile organizațiilor sunt direcționate pentru chirie, arendă, servicii comunale. La încheierea proiectelor de foarte multe ori asociațiile nu mai au resurse financiare pentru plata chiriei și își sistează activitatea.

–      Lipsa spațiilor pentru activități (de ex. sală de ședințe), săli de pregătire sau realizare a unor activități (ateliere etc).

–      Lipsa unor strategii locale de dezvoltare a sectorului asociativ prin subsidii directe și indirecte etc.

Dezvoltarea unei societăți civile active și vibrante e una din garanțiile unei democrații puternice și trebuie să fie, în opinia noastră, și grija autorităților publice locale și centrale. Din aceste motive, considerăm că este necesară căutarea unor soluții ce ar implica autoritățile publice locale, autoritățile publice centrale și reprezentanții societății civile.

În acest sens A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă (CADP) își propune să inițieze un dialog mai larg între diverși actori – autoritățile publice centrale și locale, asociațiile obștești, grupurile de inițiativă. Procesul va cuprinde o serie de evenimente publice de sensibilizare, care vor fi urmate de elaborarea unui demers care va fi adresat APL și APC cu identificarea problemelor, dar și propunerea de soluții.

În cadrul discuției ”Cum statul poate susține societatea civilă?” vor fi prezentate rezultatele unui sondaj despre resursele de spațiu de oficiu și spații pentru activități de care dispun organizațiile necomerciale în Moldova. De asemenea, vor fi prezentate și discutate instrumente de politici publice prin care autoritățile statului sprijină, în alte țări, sectorul asociativ în aspectul ce ține de spații de lucru și activități.

Discuția este organizată de AO CADP în cadrul proiectului ”Birou de Organizare Comunitară”, implementat cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova.

Guvernul Republicii Moldova nu este în nici un fel organizator al evenimentului, nici partener. AO CADP a selectat această locație – Clădirea Guvernului – din motive ce țin de accesibilitate, disponibilitate. Întrucît discuția implică dialogul mai multor actori ai sferei publice, credem că o platformă de discuție precum o sală de ședințe din clădirea Guvernului este cea mai potrivită.

Punctele de vedere exprimate în cadrul discuției aparțin participanților și organizatorilor și nu reflectă poziția oficială a finanțatorului sau a Guvernului Republicii Moldova.  

About the author

AO CADP

Leave a Comment