Răspunde urbanista

Ce facem cu șantierele de construcții abandonate?

Întrebare: Ce se poate de făcut cu cladirile care au început a fi construite, sunt izolate de gard și stau așa cu anii. Mai ales în zona centru. Exemplu, clădirea de lîngă Teatrul de Operă, din spatele la casa Herța. Ce prevederi legale există în acest sens? 

Răspuns: În primul rând vreau să evidențiez faptul că aceste șantiere abandonate sunt monumente ale corupției și indiferenței. De asemenea ele sunt focare de infecții, sunt periculoase și au un aspect groaznic.

Studiind situația altor țări precum Germania sau Anglia – statul le confiscă proprietarilor clădirile pe care le lasă în paragină; în România, autorităţile au două variante: amenzi aplicate de Poliţia Locală şi impozitarea terenului cu 500 la sută, aceste situaţii nu aduc, însă, nicio rezolvare rapidă. Amenzile sunt adesea contestate, iar în situaţia în care impozitul nu este achitat, Fiscul ar putea pune sechestru pe bunuri, însă numai după ce se strânge o sumă mai mare de bani. Asta ar putea dura alţi ani, multe judecăți și rejudecăți.

Acum despre MOLDOVA. Cunoaștem că proprietatea privată este ‘sfântă’ în RM. Nu cunosc nici un precedent LEGAL de înstrăinare a unui bun din motivul că prezintă pericol și că sunt abandonate (posibil se achită taxele totuși).

Conform Codului civil și Art. 3046 – Încetarea posesiei, Posesia încetează prin:
a) înstrăinarea bunului;
b) abandonarea bunului imobil sau înregistrarea în registrul bunurilor imobile a declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra bunului imobil;

Articolul 323. Operațiunea – SQUATING 🙂
(1) Posesorul unui bun mobil fără stăpîn devine proprietarul acestuia, prin ocupaţiune, de la data intrării în posesie în condiţiile legii.
(2) Se consideră fără stăpîn bunurile mobile al căror proprietar a renunţat expres la dreptul de proprietate, bunurile abandonate, precum şi bunurile care, prin natura lor, nu au proprietar.

Articolul 14131. Abandonarea
Persoana păstrează răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o construcție izvor de pericol sporit pe care o abandonează, pînă cînd o altă persoană intră în posesia ei sau obține paza ei juridică ori începe să o exploateze. 

Aș sugera să scrii o adresare către Agenția pentru Supraveghere Tehnică și Primăria Municipiului Chișinău, ca acestea să investigheze statutul de proprietate și dacă vor constata încălcări vor putea amenda proprietarii, sau îi impune să ‘facă ordine’.

Dacă ai în vecinătatea locuinței o astfel de construcție, îți propun să încercăm să investigăm cauza și să creăm un precedent.

About the author

AO CADP

Leave a Comment